´´

Prínos pre zúčastnené strany

Z vyvinutého ekosystému Living Lab mali prospech všetky zúčastnené strany a identifikovali sa aj konkrétne dopady pre jednotlivých účastníkov:

Municipality (obce)

Pre municipality (obce) bol vytvorený inteligentný obstarávací nástroj, ktorý im pomôže zlepšiť ich manažment výdavkov (vyššie úspory pomocou osvojenia si metód elektronického obstarávania), organizáciu  interných procesov a ich znalosti v oblasti procesov verejného obstarávania.

Poskytovatelia IKT riešení

Poskytovatelia IT riešení profitujú z jasnejšieho porozumenia požiadaviek zo strany ich zákazníkov, čím sú schopní lepšie pochopiť ich správanie. Komunikačná platforma im tiež poskytne nástroj pre zhromažďovanie neoceniteľných spätných väzieb týkajúcich sa ich riešení.

Tvorcovia politík

Tvorcovia politík sa prostredníctvom platformy môžu oboznámiť s vybranými prípadmi (tak pozitívnymi ako aj negatívnymi) realizovaných nákupov a dostať tak rýchlu spätnú väzbu na právne predpisy, ktoré schválili.

R&D organizácie

Nápady vytvorené v rámci platformy môžu slúžiť ako základ pre budúci výskum a návrhy projektov pre R&D organizácie, keďže platforma zhromažďuje nespočetné množstvo užitočných informácií, ktoré môžu pomôcť vylepšiť procesy rozhodovania obstarávateľov pomocou implementácie vhodných inovatívnych postupov a funkcionalít. Prínosom môžu byť aj partnerstvá s komerčnými organizáciami.