´´

S cieľom vytvoriť prostredie Living Lab pre tvorbu inovácií v procesoch obstarávania, bola navrhnutá platforma umožňujúca rozličným aplikáciám (komunikácia a obstarávanie) spolupracovať medzi sebou. Táto platforma pozostáva z troch hlavných prvkov:

 

 

Komunikačná platforma

Časť Manažment ideí umožňujúci zdieľanie a diskutovanie nápadov a konceptov v rámci preddefinovaných komunít alebo verejne, čím sa poskytuje priestor pre spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi.

 

Základné služby v rámci obstarávania

Tieto služby sú súčasťou základnej platformy (napr. riadenie nákupných prípadov, katalógy dodávateľov, aktívna komunikácia). Predpokladá sa, že tieto služby budú nielen poskytovať ale aj prijímať a spracovávať údaje z/do aplikácií tretích strán.

 

Nákupné aplikácie

Táto časť platformy predstavuje základný nástroj obstarávania, ktorý pozostáva z rozličných obstarávacích aplikácií (e‑tender, e-aukcia, analýza dát, atď.) financovaných z verejných zdrojov (t.j. vyvinutých v rámci projektu CentraLab alebo iných projektov), ako aj z komerčných aplikácií poskytnutých a financovaných súkromnými spoločnosťami.