Problematika rozvoja vidieka

Vidiecke oblasti – miesta, kde žije viac ako 56% celkovej populácie 27 členských štátov Európskej únie. Miesta pokrývajúce viac ako 91% územia  kde je situovaných viac ako 50% pracovných miest. Nielen tieto čísla uvedené Európskou Komisiou sú dôvodom prečo by mali byť vidiecke oblasti a predovšetkým ich rozvoj dôležitou súčasťou politiky EÚ.

Okrem toho je väčšina vidieckych oblastí Európskej únie umiestnená v prostredí neobyčajnej a nádhernej prírody - od hôr k stepiam, od lesov až po polia, táto rozmanitosť dodáva európskemu vidieku jedinečný charakter. Často sú to miesta nielen pre poľnohospodárske a ostatné činnosti spojené s prácou na vidieku, ale aj miesta, ktoré navštevuje mnoho obyvateľov Európy za účelom relaxovania, regenerácie či strávenia času so svojimi priateľmi a rodinami.

Avšak ako všetko ostatné aj vidiecke oblasti menia svoj charakter v dôsledku problémov, ktorým musia denno-denne čeliť. Napríklad priemerný príjem na obyvateľa vo vidieckych regiónoch EÚ je nižší ako v mestách, lebo  základňa kvalifikovaných pracovníkov je užšia a sektor služieb je menej rozvinutý. Ak chceme byť ešte špecifickejší - oblasť poľnohospodárstva a lesníctva stále potrebuje zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Všetky tieto faktory spôsobujú, že mnoho mladých ľudí opúšťa svoje domovy a sťahujú sa z vidieckych oblastí do rozvinutejších miest. Situáciu týchto oblastí ešte zhoršuje fakt, že práve títo ľudia sa považujú za nádej pre ich budúcnosť.

Európsky vidiek má však čo ponúknuť. Práve preto je posilňovanie politiky rozvoja vidieka v rámci EÚ prioritou. Existuje niekoľko spôsobov ako dosiahnuť trvalý rozvoj, avšak spoločným menovateľom sú finančné zdroje – a tu vzniká veľký problém obcí. Nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európy, vidiecke oblasti získavajú finančné zdroje omnoho ťažšie ako veľké mestá. Jednou z hlavných príčin je počet obyvateľov, ktorý je hlavným faktorom v procese prideľovania daní a grantov od národných vlád. Počas poslednej dekády vzniklo niekoľko iniciatív nielen zo strany orgánov EÚ, ale tiež zo strany národných a súkromných organizácií, ktoré boli zamerané na zlepšenie finančnej situácie vidieckych oblastí. Aj napriek tejto pomoci ostala situácia nezmenená – finančné zdroje obcí sa ani len nepriblížili k optimálnej hranici a mnoho starostov si musí dva krát rozmyslieť ako minúť každé jedno euro.  

Vo všeobecnosti sú dve možnosti ako sa popasovať s problémom obmedzených zdrojov – zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov. Zníženie výdavkov sa dá dosiahnuť pomocou zlepšenia efektívnosti manažmentu výdavkov. Problémom je, že ľudia, ktorí riadia vidiecke oblasti – starostovia a ostatní administratívni zamestnanci často nedisponujú dostatočnými znalosťami pre svoju pozíciu, a tak len ťažko môžu zlepšiť existujúce procesy. Jedným z najkritickejších procesov vo verejných organizáciách je proces obstarávania, pomocou ktorého sú zaobstarávané tovary a služby.